Ders İçerikleri ve Ceza Durum Belgesi ile İlgili DuyuruSevgili öğrenciler;


1.  Ders İçerikleri:

Covid-19 Pandemisi nedeni ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında, yatay geçiş başvurularında bulunacak öğrencilerimize ve 2020 Yılı Yaz okulunda ders alan öğrencilere ders içerikleri ile ilgili ıslak imzalı belge verilmeyecektir. Aşağıda belirtilen link adresinden almak istenen ders içeriklerine ulaşılabileceklerdir.

http://oibs.mersin.edu.tr/bologna/?id=/&dil=tr

2.  Ceza Durum Belgesi:

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca öğrencilerin disiplin cezası durumları Transkript belgelerinden kaldırılmış olup disiplin cezasının bulunup bulunmadığına dair yazı talebinde bulunan öğrencilerimiz öğrenim gördükleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine başvurarak Cezası Durum Belgesi alacaklardır.


  • 2020-08-11 16:06:51
  • 3143

Actual Announcements