2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama İlkeleri


Değerli Öğrencilerimiz, Mersin Üniversitesi olarak pandemi sürecinde sizlerin sağlık risklerinizi ve barınma durumlarınızı da düşünerek eğitiminizin verimliliğini aksatmadan 2020-2021 Eğitim-Öğetim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde derslerinizin  işlenme yöntemlerine ilişkin uygulama yöntemi belirlenerek ilan edilmiştir.

Bu süreçte, danışman öğretim elemanlarınız ve kayıtlı bulunduğunuz okulun öğrenci işleri birimleri sizlere gerekli bilgilendirmeleri ve duyuruları Ünversitemiz internet sayfası altında bulunan kendi internet sayfalarından yapacaklardır.Genel duyurularımız ana sayfadaki "Öğrenci" duyuruları altında yapılmaya devam edilecektir. Lütfen internet sayfasını ziyaret etmeyi aksatmayınız.

Kayıt işlemleri, burs duyuruları sonucu başvurular, mezuniyet işlemleri, ilişik kesme işlemleri dışındaki eğitim-öğretim süreciyle ilgli bilgi taleplerinizi lütfen okullarınıza yapınız. Okullarınıza ait iletişim bilgilerine aşağıda ulaşabilirsiniz.


Öğrenci İşleri Birimi İletişim Bilgileri2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Yöntemi


COVİD-19 Pandemisi nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin işlenme yöntemleri, sınavların uygulanması ile akademik ve idari süreçlerin yürütülmesi hususları aşağıda belirtildiği şekliyle yürütülecektir.

 

Buna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında;

 

1.      Teorik derslerin tamamı (Örnek: T:2 U:0 K:2) Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu konuda Birim Yönetim Kurulu Kararına gerek yoktur.

2.      Uygulamalı derslerin (Örnek: T:2 U:2 K:3) teorik kısımları uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacak olup, uygulamalı kısımları ise Birim Yönetim Kurulu Kararı ile uzaktan eğitim yoluyla veya 14 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere Akademik Takvimde belirtilen Güz Eğitim-Öğretim Döneminin son dört haftasında yüz yüze işlenebilecektir.

Uygulama derslerin uygulama kısımları yüz yüze işlenmesi durumunda dört haftalık sürede güz dönemine ait on dört haftalık uygulama ders yükü işlenecektir. (Örnek: Uygulama 2 saat ise 14 x 2 = 28 saat 4 hafta içerisinde işlenecektir.)

Uygulama derslerinin hangi yöntemle işleneceği Birim Yönetim Kurullarının Kararı ile belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. Sağlık programları ve öğretmenlik eğitimi verilen programlar ile zorunlu staj eğitimi bulunan programlar, özel durumları kapsamındaki derslerin işlenme yöntemlerini gerekçeli kararlarıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir.

3.      Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek derslerin süresinin 1/3 ile 1/2 si (Örnek: 40 dakikalık ders için 15 – 20 dakika) Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden görüntülü (canlı anlatım) olarak, kalan süresi ise kayıt altına almak suretiyle Uzaktan Eğitim Platformu üzerinde BigBlueButton, Google Meeting, Zoom vb. canlı toplantı uygulamaları kullanılarak işlenebilecektir.

4.      Uygulamalı Derslerden Yüz yüze işlenecek olan dersler 40 dakika olarak işlenecektir. Derslerin şubelere ayrılması, dersin işleneceği ortamın yeterliği ve derse kayıtlanan/kayıtlanması ön görülen öğrenci sayısı dikkate alınarak Birim Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilecektir.

5.      Dersler, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinde haftalık ders programlarına tanımlanırken derslere kayıtlanması ön görülen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır. Öğrenci sayısı fazla olan derslerin aynı saatlere planlanmaması hususuna Birimler ve Alt Birimler azami özen gösterecektir.

6.      Birinci Öğretim Programlarının ders saati 08:10 ve İkinci Öğretim Programlarının ders saati 15:30 itibariyle başlatılacaktır. Uzaktan Eğitim Platformunun yoğunluğunu azaltmak üzere gerekiyorsa Cumartesi gününde de ders işlenebilecektir.

7.      Öğrenciler derslere görüntülü (canlı anlatım), senkron veya asenkron olarak katılabilirler.

8.      Derse ait sınavların (vize, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret) online, ödev, proje vb. yöntemlerden hangisiyle yapılacağı konusu ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenerek öğrencilere bildirilecek ve kararlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilecektir.

9.      Haftalık ders programında tanımlı olduğu saatte işlenemeyen derslerin telafisinin dersi veren öğretim elemanın talebi üzerine ilgili Alt Birim Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanarak ders telafi saati öğretim elmanı tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

10.  Öğrenciler Akademik Takvimde belirlenmiş olan tarihlerde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimlerini gerçekleştireceklerdir. Ders seçimi ile ilgili kılavuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

11.  Kayıt yenileme haftası sonunda öğrencilere ve derslere ait bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğüne iletilecektir. Uzaktan Eğitim Platformuna öğrenciler ve dersler tanımlanacak olup, eğitim-öğretimin ilk haftası sonu itibariyle ders kayıt onayları sonrasında bu bilgiler güncellenecektir.

12.  Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü gerekli görmesi durumunda uzaktan eğitim platformundaki yoğunluğu planlamak amacıyla ders programlarında ilgili Birim ile mutabık olması koşuluyla değişiklik yapabilecektir.

13.  Derslere ait ders dokümanları, ders materyalleri vb. dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanarak Uzaktan Eğitim Platformuna yüklenecektir.

14.  Derslerin işlenişi kayıt altına alınarak öğrencinin erişimi sağlanacaktır.

15.  Uzaktan eğitim platformu ile ilgili kullanım kılavuzu Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır.

16.  Birimler, uzaktan eğitim hususunda gelebilecek sorulara yanıt vermek ve sorunları gidermek amacıyla gerekli bilgilendirmeleri danışman öğretim elemanlarına, dersi verecek olan öğretim elemanlarına, ilgili idari personele ve öğrencilere yapacaklardır.

17.  Güz Yarıyılı içerisinde yapılacak olan staj uygulamalarıyla ilgili uygulama yöntemleri Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenerek kararlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilecektir.

18.  Hazırlık Sınıfı öğrencileri için yapılacak olan Güz Yarıyılı sınavlarının uygulama yöntemleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilgili karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilecektir.

19.  Hazırlık Sınıfı öğrencilerine yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı yüz yüze yapılacaktır. Sınavın uygulanmasında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

20.  Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı ve Enformatik Dersleri Muafiyet Sınavı yüz yüze yapılacaktır.  Sınavın uygulanmasında ilgili Birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

21.  Ek Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Sınavın uygulanmasında ilgili Birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

22.  Üç Ders Sınavları yüz yüze yapılacaktır. Sınavın uygulanmasında ilgili Birimler sınav planlamasını yaparak öğrencilere duyuracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

23.  Belirtilen uygulama yöntemleri dışındaki tüm süreçler ilgili mevzuatlar kapsamında Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenerek uygulanacaktır. Bu kararların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesinde ilgili Birimler sorumludur.

  • 2020-09-04 02:10:44
  • 82855